Diolchgarwch

Gan ei bod yn amser cynhaeaf a diolchgarwch fe fyddwn eto eleni yn casglu bwydydd tin a phacedi sych ar gyfer banc bwyd Aberteifi. Fe fydd y bwyd a fydd yn cael ei gasglu yn cael ei rannu yn ardal De Ceredigion. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad gennych fel teulu. Fe fyddwn yn derbyn eich…

Manylion