Clwb gofal ar ôl  ysgol– pob prynhawn Llun a Mawrth 3.30—5.30

Cost y clwb i’r plentyn cyntaf y teulu yw £4.00 am yr awr gyntaf a £6 am y ddwy awr. Cost ar gyfer ail a trydydd plentyn y teulu yw £3.00 am yr awr gyntaf a £5.00 am y ddwy awr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Nia Evans 01239 654553.