Meithrin Development Officer

Delyth Evans

1 Ffordd y Gogledd
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0JE
07792 946917

Registered Person

Mr Alwyn Ward
Ysgol Gynradd T Llew Jones Brynhoffnant
Llandysul
SA44 6EA.

CSSIW

South West Region

Government Buildings

Heol Picton,

Carmarthen

SA31 3BT.

Staff

Leader – Hannah Thomas

Assistant – Carol Davies Williams

Assistant – Rhian Howells

The Committee

ChairRian Evans
SecretaryCeris Griffiths
TreasurerMags Sinnett Jones