Pwyllgor 2015 - 2016

Cadeirydd – Ifan Llewelyn bl6

Ysgrifennydd – Izzy Campbell bl6

Trysorydd – Kyle Johnson bl5

Aelodau o’r pwyllgor

Lili Llewelyn bl4

Lleucu Mathias bl3

Eben Thomas bl3

Tomas Lauren bl2

Hawys Davies bl 2

Gwilym Williams bl1

Imogen King bl1