Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

P1030483

Mae Ysgol T Llew Jones yn cefnogi cynllun Ysgolion Iach Ceredigion er mwyn hybu lles, datblygiad corfforol, emosiynol a chymdeithasol ein plant. Ein bwriad yw annog y plant i feithrin arferion da fydd yn parhau drwy gydol oes.

Mae copiau o holl bolisiau a chynllunYsgol Iach ar gael yn yr ysgol os dymunwch eu darllen.