Trefniadau Tywydd Garw

Gan fod rhagolygon tywydd yn nodi eira yr wythnos yma hoffwn eich atgoffa  o’r trefniadau isod.

Penderfyniad y Pennaeth ynghyd a Chadeirydd y Llywodraethwyr ydy cau’r ysgol Os penderfynir cau yn y bore cyn ysgol yna rhoddir gwybod i Radio Ceredigion a Radio Cymru, felly gallech wrando arnynt os ydych yn amau fod yr ysgol ar gau. Bydd y wybodaeth yma hefyd ar wefan yr ysgol (ar waelod y dudalen cartref yn y llif newyddion Twitter) a gwefan Cyngor Sir Ceredigion. Hefyd, os ydy rhiant yn dymuno tanysgrifio, bydd yr Ysgol yn rhannu y wybodaeth ar Twitter a Facebook.

Os bydd y tywydd gwael yn ein cyrraedd yn ystod y dydd, a bod angen cau yr ysgol, fe wneir pob ymdrech i gysylltu â rhieni pob plentyn er mwyn  trefnu eu bod yn mynd adref mewn car neu bws ysgol.  Os na fydd hyn yn bosib, byddwn yn cadw y disgyblion yn yr ysgol tan y bydd rhywun yn medru eu casglu. Fe fydd aelodau o staff yn aros gyda’r disgyblion ar bob achlysur. Os y byddwn yn cau yr ysgol byddwn yn hysbysu y gorsafoedd Radio ac yn hysbysu drwy y gwefannau a nodir uchod.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod i gasglu eich plant o’r ysgol unwaith i chi dderbyn y wybodaeth fod yr ysgol yn cau.