Adnoddau ar gyfer y profion rhifedd a llythrennedd cenedlaethol

Fe fydd y profion Cenedlaethol ar gyfer blynyddoedd 2 i 6 yn cael eu cynnal rhwng y Mai. Fe fydd profion darllen Cymraeg, mathemateg gweithdrefnol a mathemateg rhesymu i bawb. Fe fydd profion darllen Saesneg ar gyfer blwyddyn 4 ymlaen. Isod mae cyswllt ar gyfer adnoddau sampl ar gyfer y profion ac hefyd esiamplau o weithgareddau y gallwch wneud gyda eich plant i gefnogi eu datblygiad rhifedd.

Mae copiau papur i gael yn yr ysgol.

Gweithgareddau rhifedd

Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer gwahanol alluoedd mewn gwahanol flynyddoedd e.e. gall CA2 Ch fod yn addas i flynyddoedd 3, 4 a 5 tra gall CA2 B fod yn addas ar gyfer blynyddoedd4,5 a 6. ayyb.