Diolchgarwch

Gan ei bod yn amser cynhaeaf a diolchgarwch fe fyddwn eto eleni yn casglu bwydydd tin a phacedi sych ar gyfer banc bwyd Aberteifi. Fe fydd y bwyd a fydd yn cael ei gasglu yn cael ei rannu yn ardal De Ceredigion. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad gennych fel teulu. Fe fyddwn yn derbyn eich…

Manylion

Diwrnod T Llew Jones- 11/10/16

Fel rhan o ddiwrnod Cenedlaethol ar gyfer dathlu bywyd a gwaith T Llew Jones, dydd Gwener hyn (11/10/16), fe fydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd yn gysylltiedig â’r awdur . Mae croeso i’ch plentyn wisgo fel un o gymeriadau T Llew Jones fel rhan o’r dathliadau  hyn e.e Môr leidr, sipsiwn eu…

Manylion