Fe fydd ein gwisg ysgol yn cael ei wisgo gan bob disgybl, a gellir ei brynu o’r ysgol neu gan gwmni Brodwaith Cei ym Mhentregat. Mae cyswllt i gwmni Brodwaith y Cei a ffurflen archebu ar waelod y dudalen yma.

Lliw y wisg fydd siwmper glas tywyll, crys polo gwyrddlas, trowsus/sgert llwyd tywyll (golosg) ac esgidiau du. Mae ‘hoodies’ ar werth hefyd, ond gofynnir i rieni archebu siwmper glas tywyll  cyn iddynt brynu ‘hoodie’ gan mai siwmper glas tywyll fydd y plant yn gwisgo ar gyfer perfformiadau, gwasanaethau a chyngherddau. Gall y merched wisgo ffrog gingham glas tywyll yn ystod cyfnod yr Haf.

Hefyd dymunwn  fod eich plentyn yn gwisgo dillad addas ar gyfer gwersi chwaraeon ac addysg gorfforol (rhagor o wybodaeth i ddilyn).

Dillad Addysg Gorfforol

Gofynnir i’r plant wisgo crys T plaen a siorts tywyll ar gyfer eu gwersi addysg gorfforol. Fe allwch brynu Crys T gyda logo yr ysgol arno gan Brodwaith Cei. Gofynnwn yn garedig i chi ysgrifennu enw eich plentyn ar bob dilledyn.

Gwersi nofio– Mae angen i bob plentynwisgo het nofio ar gyfer eu gwersi nofio.

Mae’n bwysig fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.

Ffurflen Archebu