Pwyllgor 2015 - 2016

Mared Evans a Tudur Mathias

Iona Sellwood a Cynan Davies

Lois Davies a Morgan Boston-Williams

Eirianwen O’Connor

Wiliam Gruffudd

Twm Thomas

Ffion Davies

Dyma’r cynllun sydd wedi ei ddewis gan gyngor yr ysgol ar gyfer y fainc ffrindiau.

Diolch i bawb am eu syniadau.