Daily Timetable

Clwb brecwast8.00 – 8.45
Drysau’n agor8.45
Cofrestru9.00
Gwers 19.05 – 10.30
Toriad y Bore10.30 – 10.45
Gwers 210.45 – 11.45 (Cyfnod sylfaen)
10.45 – 12.00 CA2
Cinio11.45 – 1.00 Cyfnod sylfaen
12.00 – 1.00 CA2
Gwers 31.00 – 2.15
Toriad y Prynhawn2.15 – 2.30
Gwers 42.30 – 3.20 Cyfnod sylfaen
2.30 – 3.30 CA2
Diwedd y dydd3.20 – Cyfnod sylfaen
3.30 – CA2

Mae’r diwrnod ysgol yn cychwyn am 9.00 bob bore. Dim ond y disgyblion sydd am fynychu y clwb brecwast ddylai gyrraedd yr ysgol cyn 8.45 y bore.
Mae’r clwb brecwast yn cychwyn am 8.00 bob bore. Dylid defnyddio y fynedfa ar y dde wrth y neuadd i ddod i fewn i’r clwb brecwast. Mae ffurflenni ymaelodi gyda’r clwb brecwast ar gael gan arweinwyr y clwb.
Fe fydd y brif fynedfa yr ysgol yn agor am 8.45 y bore.
Mae aelod o staff ar ddyletswydd yn foreol er mwyn cwrdd â’r digyblion sydd yn teithio i’r ysgol ar fws.
Er mwyn hwyluso y trefniadau ar ddiwedd y dydd a fuasech mor garedig a hysbysu yr athrawon dosbarth ar ddechrau y dydd os oes newid i’r trefniadau teithio adref. Fe fyddwn yn cymryd yn ganiataol fod pob plentyn sydd berchen tocyn bws yn teithio ar y bws. Os nad ydych am eich plentyn/plant deithio ar y bws os gwewlch yn dda hys-byswch yr ysgol.