Swyddog Datblygu Mudiad Ysgolion Meithrin

Delyth Evans

1 Ffordd y Gogledd
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0JE
07792 946917

Person Cofrestredig

Mr Alwyn Ward
Ysgol Gynradd T Llew Jones Brynhoffnant
Llandysul
SA44 6EA.

AGGCC

Rhanbarth De-Orllewin

Adeiladau’r Llywodraeth

Heol Picton

Caerfyrddin

SA31 3BT.

Staff

Arweinydd – Hannah Thomas

Cynorthwyydd – Carol Davies Williams

Cynorthwyydd- Rhian Howells

Y Pwyllgor

CadeiryddRian Evans
YsgrifennyddCeris Griffiths
TrysoryddMags Sinnett Jones