Y Llewod Bach

Mae’r Cylch Meithrin y Llewod Bach yn cwrdd bob bore rhwng 9.00 a 11.30 a phob prynhawn o 1 o’r gloch hyd 3 yn Ysgol Gymunedol T Llew Jones.

Mae’r cylch ar agor i blant o 2 flwydd oed ac yn hyn.

Cost sesiwn bore yw £7.50.

Cost sesiwn prynhawn  yw £6.00

I gofrestru’ch plentyn cysylltwch â

Mags Sinnett Jones – 01239654553

E bost- M.Sinnett-Jones1@tllewjones.ceredigion.sch.uk

Click To Download